Gyógyszerészi Kémiai Intézet

TDK témák

A pH hatása a szalicilsav Fenton-reakciójában keletkező termékek eloszlására

Témavezető: Prof. Dr. Perjési Pál, egyetemi tanár

Társtémavezető: Dr. Nyúl Eszter, tudományos segédmunkatárs

Benzilidén-ciklanon származékok szintézise és farmakológiai vizsgálata.

Témavezető: Dr. Huber Imre, egyetemi docens

Bioaktív molekulák farmakológiai sajátságainak vizsgálata többkomponensű molekuláris környezetben

Témavezető: Dr. Kunsági-Máté Sándor

Fehérje-cukor interakciók szerepe az immunregulációban.

Témavezető: Prof. Dr. Perjési Pál, egyetemi tanár

Társtémavezető: Prof. Dr. Hajtó Tibor, külső munkatárs

Gyógyszervegyületek vékonybél transzportjának és metabolizmusának vizsgálata I. Ibuprofen és ibuprofen-metabolitok meghatározása biológiai mintákból.

Témavezető: Prof. Dr. Perjési Pál, egyetemi tanár

Társtémavezető: Dr. Almási Attila, egyetemi adjunktus

Gyógyszervegyületek vékonybél transzportjának és metabolizmusának vizsgálata II. 4-nitrofenol és 4-nitrofenol-metabolitok meghatározása biológiai mintákból.

Témavezető: Prof. Dr. Perjési Pál, egyetemi tanár

Társtémavezető: Dr. Almási Attila, egyetemi adjunktus

Hőkezelt és avas napraforgóolaj kémiai mutatószámainak és a keletkező zsírsav származékainak vizsgálata

Témavezető: Prof. Dr. Perjési Pál, egyetemi tanár

Társtémavezető: Dr. Almási Attila, egyetemi adjunktus

Kalkonok és gyűrűs kalkon analógok GSH-konjugációs reakcióinak vizsgálata.

Témavezető: Prof. Dr. Perjési Pál, egyetemi tanár

Társtémavezető: Dr. Kulcsár Győző, egyetemi adjunktus

Kalkonok és gyűrűs kalkon analógok oxidációs-redukciós reakcióinak vizsgálata.

Témavezető: Prof. Dr. Perjési Pál, egyetemi tanár

Társtémavezető: Dr. Kulcsár Győző, egyetemi adjunktus

Kalkonok és kalkon analógok celluláris makromolekulákkal kialakuló kölcsönhatásának vizsgálata.

Témavezető: Prof. Dr. Perjési Pál, egyetemi tanár

Társtémavezető: Dr. Rozmer Zsuzsanna, egyetemi adjunktus

Kalkonok és kalkon analógok sejtciklusra gyakorolt hatásának vizsgálata.

Témavezető: Prof. Dr. Perjési Pál, egyetemi tanár

Társtémavezető: Dr. Rozmer Zsuzsanna, egyetemi adjunktus

Pirimidinon szerkezeti elemet hordozó egy-, két- és többgyűrűs új heterociklusok szintézise és farmakológiai vizsgálata.

Témavezető: Dr. Huber Imre, egyetemi docens

Szalicilát-metabolitok meghatározására alkalmas analitikai módszerek fejlesztése.

Témavezető: Prof. Dr. Perjési Pál, egyetemi tanár

Társtémavezető: Dr. Kuzma Mónika