Immunológiai és Biotechnológiai Intézet

TDK témák

A kikume fotokonverziós eljárás alkalmazása mukozális fehérvérsejt-megoszlás vizsgálatára

Témavezető: Dr. Kellermayer Zoltán, rezidens orvos

A nyirokszövet follikuláris stroma elemeinek differenciálódása transzgenikus és kiméra egérmodelleken

Témavezető: Prof. Dr. Balogh Péter, egyetemi tanár

A T-helper limfociták aktivációjának vizsgálata Hashimoto thyreoditisben és a kórképhez társuló infertilitásban

Témavezető: Prof. Dr. Berki Tímea, egyetemi tanár

Autoimmun encephalitisek laboratóriumi diagnosztikája

Témavezető: Prof. Dr. Berki Tímea, egyetemi tanár

Autoimmun folyamatok vizsgálata rheumatoid arthritis egér modelljében.

Témavezető: Dr. Boldizsár Ferenc, egyetemi docens

B-sejt aktiváció mechanizmusának vizsgálata szisztémás szklerózisban

Témavezető: Dr. Simon Diána, egyetemi adjunktus

Társtémavezető: Prof. Dr. Berki Tímea, egyetemi tanár

Egy B-sejtes lymphoma nyirokút-terjedésének vizsgálata

Témavezető: Prof. Dr. Balogh Péter, egyetemi tanár

Orális tolerancia kiválthatósága a fő mukozális addresszin, MAdCAM-1 hiányában.

Témavezető: Dr. Kellermayer Zoltán, rezidens orvos

Társtémavezető: Prof. Dr. Balogh Péter, egyetemi tanár

Perifériás nyirokszövetek érésének és szerkezeti átalakulásának vizsgálata - pertussis-toxin szenzitív összetevők azonosítása

Témavezető: Prof. Dr. Balogh Péter, egyetemi tanár

Perifériás nyirokszövetek fejlődésének vizsgálata MAdCAM-1 deficiens egérben

Témavezető: Dr. Kellermayer Zoltán, rezidens orvos

Társtémavezető: Prof. Dr. Balogh Péter, egyetemi tanár

Perifériás nyirokszövetek szerepe limfocita-deplécióval szembeni rezisztencia kialakításában

Témavezető: Prof. Dr. Balogh Péter, egyetemi tanár

Quantiferon vizsgálat jelentősége a latens tuberculosis diagnosztikájában

Témavezető: Prof. Dr. Berki Tímea, egyetemi tanár

T sejt jelátviteli folyamatok jellemzése rheumatoid arthritis modellben.

Témavezető: Dr. Boldizsár Ferenc, egyetemi docens

T sejt jelátviteli folyamatok vizsgálata ZAP-70 hiányos illetve TcR transzgenikus egerekben.

Témavezető: Dr. Boldizsár Ferenc, egyetemi docens

Társtémavezető: Kugyelka Réka

Veleszületett immunválasz törzsfejlődése

Témavezető: Dr. Engelmann Péter, egyetemi docens