Élettani Intézet

Szakdolgozati témák

Téma címe

Témavezető

Témavezető elérhetősége

A homeostasis központi szabályozásában szerepet játszó előagyi mechanizmusok.

Prof. Dr. Karádi Zoltán

zoltan.karadi@aok.pte.hu

Táplálkozás és metabolizmus: központi szabályozó folyamatok.

Prof. Dr. Karádi Zoltán

zoltan.karadi@aok.pte.hu

Agyi működési zavarok, elhízás és diabetes mellitus.

Prof. Dr. Karádi Zoltán

zoltan.karadi@aok.pte.hu

Az előagyi glukóz-monitorozó ideghálózat szerepe a homeosztázis  
központi szabályozásában.

Prof. Dr. Karádi Zoltán

zoltan.karadi@aok.pte.hu

Íz-információk előagyi feldolgozása és a táplálkozás központi  
szabályozása.

Prof. Dr. Karádi Zoltán

zoltan.karadi@aok.pte.hu

Előagyi egysejtelvezetések laboratóriumi patkányban (komplex   
elektrofiziológiai vizsgálatok).

Prof. Dr. Karádi Zoltán

Dr. Szabó István

zoltan.karadi@aok.pte.hu

istvan.szabo2@aok.pte.hu

Előagyi interleukin 1b kezelések élettani hatásai (komplex  
magatartásélettani vizsgálatok).

Prof. Dr. Karádi Zoltán

László Bettina

zoltan.karadi@aok.pte.hu

bettina.csetenyi@aok.pte.hu

STZ érzékeny előagyi idegsejtek sokrétű funkcionális jellemzése  
(komplex elektrofiziológiai vizsgálatok).

Prof. Dr. Karádi Zoltán

Hormay Edina

zoltan.karadi@aok.pte.hu

edina.hormay@aok.pte.hu

 

A táplálkozás és testsúly központi idegrendszeri szabályozása.

Prof. Dr. Lénárd László

laszlo.lenard@aok.pte.hu

Az emberi táplálkozási betegségek jobb megértését szolgáló állatkísérletek.

Prof. Dr. Lénárd László

laszlo.lenard@aok.pte.hu

A kondicionált íz-averzió emberi és állatkísérletes vonatkozásai.

Prof. Dr. Lénárd László

laszlo.lenard@aok.pte.hu

A felszálló monoamin rendszerek jelentősége a viselkedés szabályozásában és humán megbetegedésekben.

Prof. Dr. Lénárd László

laszlo.lenard@aok.pte.hu

Ghrelin és acilált-ghrelin szerepe a táplálékfelvétel szabályozásában és tanulási folyamatokban.

Prof. Dr. Lénárd László

laszlo.lenard@aok.pte.hu

Neurotenzin receptorok jelentősége központi idegrendszeri tanulási folyamatokban.

Prof. Dr. Lénárd László

laszlo.lenard@aok.pte.hu

A ventrális pallidum dopaminergiás mechanizmusainak jelentősége tanulási folyamatokban.

Prof. Dr. Lénárd László

laszlo.lenard@aok.pte.hu

Az ösztrogén nem-klasszikus hatásainak vizsgálata a központi idegrendszerben.

Prof. Dr. Ábrahám István

istvan.abraham@aok.pte.hu

A térlátás párhuzamos feldolgozó mechanizmusainak neurofiziológiája.

Dr. Buzás Péter

Dr. Jandó Gábor

peter.buzas@aok.pte.hu

gabor.jando@aok.pte.hu

Szín és luminancia szerepe a térlátásban.

Dr. Buzás Péter

Dr. Jandó Gábor

peter.buzas@aok.pte.hu

gabor.jando@aok.pte.hu

Elektrofiziológiai vizsgálatokkal egy ősi színlátó rendszer nyomában.

Dr. Buzás Péter

Kóbor Péter

peter.buzas@aok.pte.hu

peter.kobor@aok.pte.hu

Retinális ideghálózatok felderítése.

Dr. Buzásné Telkes Ildikó

Dr. Buzás Péter

ildiko.telkes@aok.pte.hu

peter.buzas@aok.pte.hu

Az aszcendáló dopaminergiás és noradrenalinergiás rendszerek szerepe a magatartás szabályozásában.

Dr. Gálosi Rita

rita.galosi@aok.pte.hu

Az RFamid peptidek szerepe a táplálékfelvételi és magatartási folyamatok szabályozásában.

Dr. Kovács Anita

Prof. Dr. Lénárd László

anita.kovacs@aok.pte.hu

laszlo.lenard@aok.pte.hu

Neuropeptidek hatásának vizsgálata tanulási-megerősítési folyamatokban és a limbikus rendszer neuronhálózatainak működésében.

Dr. László Kristóf

kristof.laszlo@aok.pte.hu

A binokuláris látás és a látásélesség fejlődésének élettana.

Dr. Mikó-Baráth Eszter

Dr. Jandó Gábor

eszter.miko-barath@aok.pte.hu

gabor.jando@aok.pte.hu

Az amblyopia szűrése pszichofizikai módszerekkel.

Dr. Mikó-Baráth Eszter

Dr. Jandó Gábor

eszter.miko-barath@aok.pte.hu

gabor.jando@aok.pte.hu

Neurotenzin hatásainak és interakcióinak vizsgálata a ventrális pallidumban.

Dr. Ollmann Tamás

Prof. Dr. Lénárd László

tamas.ollmann@aok.pte.hu

laszlo.lenard@aok.pte.hu

A dopamin receptorok szerepe a motivációban, megerősítésben, tanulásban és a memóriafolyamatokban.

Dr. Péczely László

Prof. Dr. Lénárd László

 

laszlo.peczely@aok.pte.hu

laszlo.lenard@aok.pte.hu

Májzsírosodás bioimpedanciás mérésének vizsgálata.

Tóth Attila

attila.toth@aok.pte.hu

Sejtkultúrák bioimmpedanciás vizsgálata.

Tóth Attila

attila.toth@aok.pte.hu

A terahertz sugárzás hatása az idegsejtek fejlődésére.

Effect of Terahertz radiation on neuronal development.

Prof. Dr. Sik Attila

sik.attila@pte.hu

Az emberi és állati agyi neuronhálózatok funkcionális és strukturális változása hypoxiás és hyperoxiás környezetben.

Functional and structural changes of human and animal brain circuitry in hypoxic and hyperoxic environment.

Prof. Dr. Sik Attila

sik.attila@pte.hu

Képanalízis: sejtek életciklusának követése mikroszkópos felvételeken. Image analysis: tracking cell lifecycles in microscopic images

Dr. Magony Andor

magony.andor@pte.hu

Zenélő agy: agyi hullámok átalakítása zenévé.

Musical brain: transformation of brain waves into music.

Dr. Magony Andor

magony.andor@pte.hu

Géntranszkripciós vizsgálatok egér primer neuronális kultúrában nanorészecskék használatával.

Dr. Dóró Éva

evadoro@gmail.com

Különböző megbetegedések során felszabaduló kemokin és citokin molekulák (pl. TNFα, interleukinok) neuronokra gyakorolt hatásának vizsgálata zebrahal modellállat segítségével a legkorszerűbb technológiák alkalmazásával.

Dr. Dóró Éva

evadoro@gmail.com

Nagy hatékonyságú, sokcsatornás EKG és EEG mérési rendszer optimalizálása embrionális zebrahalon farmakológiai tesztelés céljára.

Dr. Dóró Éva

evadoro@gmail.com

Makrofág és neutrofil (immun)válasz mikroszkopikus feltérképezése fertőzéses zebrahal modellben.

Dr. Dóró Éva

Gajdacs Renáta

evadoro@gmail.com

Epileptikus rohamok gyakoriságának vizsgálata többcsatornás elektrofiziológiai rendszerrel egér hippocampális szövettenyészetben.

Dr. Marta Coric

coricmarta@gmail.com