Gyógyszerészi Kémiai Intézet

Szakdolgozati témák

1. Kalkonok és gyűrűs kalkon analógok szerkezet-reaktivitás összefüggései. (Kísérletes vagy irodalmi munka)
Témavezető: Dr. Perjési Pál

2. Kvantitatív szerkezet-hatás összefüggések. (Kísérletes vagy irodalmi munka)
Témavezető: Dr. Perjési Pál

3. Flavonoidok és rokon vegyületek alkalmazása a daganat megelőzésben. (Kísérletes vagy irodalmi munka)
Témavezető: Dr. Perjési Pál és dr. Rozmer Zsuzsanna

4. Gyógyszermetabilizmus és gyógyszertoxicitás. (Kísérletes vagy irodalmi munka)
Témavezető: Dr. Perjési Pál

5. A kemoprevenció kémiai alapjai. (Kísérletes vagy irodalmi munka)
Témavezető: Dr. Perjési Pál

6. Antioxidáns és prooxidáns hatás mérésére alkalmas módszerek. (Kísérletes vagy irodalmi munka)
Témavezető: Dr. Perjési Pál és dr. Kuzma Mónika.

7. Gyógyszervegyületek vékonybél transzportjának és metabolizmusának vizsgálata. (Kísérletes vagy irodalmi munka).
Témavezető: Dr. Perjési Pál és dr. Almási Attila.

8. A lipofilitás jelentősége a biológiai hatás kialakulásában. (Kísérletes vagy irodalmi munka)
Témavezető: Dr. Perjési Pál és dr. Rozmer Zsuzsanna

9. Gyógyszer-fehérje kölcsönhatások vizsgálata. (Kísérletes vagy irodalmi munka)
Témavezető: Dr. Perjési Pál  és dr. Rozmer Zsuzsanna

10. Gyógyszer-DNS kölcsönhatások vizsgálata. (Kísérletes vagy irodalmi munka)
Témavezető: Dr. Perjési Pál  és dr. Rozmer Zsuzsanna

11. Elválasztástechnikai módszerek gyógyszeranalitikai alkalmazásai. (Kísérletes és irodalmi munka)
Témavezető: Dr. Perjési Pál és dr. Kuzma Mónika

12. Bioszervetlen komplexek farmakológiája. (Irodalmi munka)
Témavezető: Dr. Huber Imre

13. Aszimmetrikus gyógyszerszintézisek. (Irodalmi munka)
Témavezető: Dr. Huber Imre

14. Hidrogéntranszfer reakciók vizsgálata. (Irodalmi munka)
Témavezető: Dr. Huber Imre

15. Benzilidén-ciklanonok farmakológiája. (Irodalmi munka)
Témavezető: Dr. Huber Imre