Gyógyszerészi Kémiai Intézet

Oktatási anyagok

Szász-Végh-Takács tankönyv

http://intranet.aok.pte.hu/OKTATAS/gyogyszereszikemia

TÁMOP tananyagfejleszés

TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0016

A gyógyszerhatás fizikai-kémiai alapjai

Általános és Szervetlen Kémiai Praktikum és Példatár

Gyógyszerészi Bioszervetlen Kémia

Gyógyszerészi Kémia I. - Gyakorlati segédanyag

Gyógyszerészi Kémia II. - Gyakorlati segédanyag

Gyógyszerészi Sztereokémiai Ismeretek

Gyógyszermetabolizmus és gyógyszertoxicitás

Gyógyszerstabilitás vizsgálatok

Metabolikus transzformációk mechanizmusa és sztereokémiája