Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Elérhetőségek

Intézetigazgató: Prof. Dr. Pintér Erika, egyetemi tanár
Cím: 7624 Pécs, Szigeti út 12.
Levelezési cím: 7624 Pécs, Pf. 99.
Telefon: 72/536-217
Fax: 72/536-218

A Kar évente a legjobban oktató 3-3 intézetnek és klinikának, az elméleti illetve klinikai tantárgyak legjobb előadójának, valamint a legjobb gyakorlatvezetőknek ítéli oda a díjat a végzős hallgatók szavazása alapján.

A dékán saját jogán illetve a Klinikai Központ főigazgatójának javaslatára évente egy alkalommal 3 elméleti intézetet és 3 klinikát részesít az év kiválóan teljesítő intézete/klinikája díjban.

Elnyert pályázatok

 1. SROP-4 2 2 A-11-1-KONV-2012-0024 (2012-2014): Neuropeptid-közvetített neurális, vaszkuláris és immunmechanizmusok komplex vizsgálata
  Szakmai vezető, témavezető: Dr. Helyes Zsuzsanna
 2. Richter Gedeon Témapályázat (2012-2014): A trigeminovaszkuláris aktiváció vizsgálatára alkalmas állatkísérletes modellrendszerek beállítása és validálása
  Témavezető: Dr. Helyes Zsuzsanna
 3. OTKA112171 (2013-2016): A poliszulfidok, a TRPA1 receptor és a szomatosztatin sst4 receptor szerepének vizsgálata gyulladásos és neuropathiás fájdalom, valamint rheumatoid arthritis állatmodelljeiben
  Témavezető: Dr. Pozsgai Gábor
 4. OTKA 114458 (2015-208): A hidrogén szulfid TRP csatornák által közvetített hatásainak vizsgálata akut és krónikus ízületi gyulladás állatmodelljeiben.
  Témavezető: Dr. Pintér Erika
 5. Nemzeti Agykutatás Program (NAP A) KTIA-NAP-13-1-2013-0001 (2013-2017): A TRPA1 ioncsatorna aktivációjának szerepe a központi idegrendszerben
  Témavezető: Dr. Pintér Erika
 6. Nemzeti Agykutatás Program (NAP B) KTIA-NAP-13-2014-0022 (2014-2017): Neuro-immun interakciók szerepe krónikus fájdalommodellekben: centrális szenzitizációs mechanizmusok feltérképezése és új
  analgetikus célmolekulák azonosítása
  Témavezető: Dr. Helyes Zsuzsanna
 7. TÁMOP- 4.1.1.C (2014-2015): Regionális és ágazati felsőoktatási együttműködés támogatása, vidéki felsőoktatási integráció elősegítése
  Altéma vezető: Dr. Pintér Erika
 8. Pain Relief Foundation (2015-2017): Development of the Complex Regional Pain Syndrome (CRPS) Passive-Transfer-Trauma Model for Drug Research
  Témavezető: Dr. Helyes Zsuzsanna és Dr. Andreas Goebel (Liverpooli Egyetem) (társpályázók)
 9. GINOP 2.2.1-15-2016-00020 – TOXI-COOP (2015): Új, több támadáspontú innovatív fájdalomcsillapító fejlesztése: hatástani, preklinikai és humán fázis I. vizsgálata
  Témavezető: Dr. Helyes Zs.

 10. GINOP-2.3.2-15-2016-00048 – STAY ALIVE (2016): Életet veszélyeztető akut megbetegedések súlyossági és halálozási mutatóinak javítása transzlációs orvostudományi  megközelítésben
  Témavezető: Dr. Hegyi P., Altémavezető: Dr. Helyes Zs.

 11. GINOP-2.3.2-15-2016-00050 – PEPSYS (2016): A peptiderg szignalizáció komplexitása és szerepe szisztémás betegségekben
  Témavezető: Dr. Reglődi D., Altémavezető: Dr. Pintér E.

 12. EFOP-3.6.1-16-2016-00004 (2016): Átfogó fejlesztések a Pécsi Tudományegyetemen az intelligens szakosodás megvalósítása érdekében
  Témavezető: Dr. Kovács L. Gábor

 13. EFOP-3.6.2-16-2017-00008 (2017): A neuroinflammáció vizsgálata a neurodegeneratív folyamatokban: a molekulától a betegágyig
  Témavezető: Dr. Ábrahám I., Altémavezetők: Dr. Pintér E., Dr. Helyes Zs.

 14. GINOP-2.2.1-15-2017-00067: Hálózatos analitikai és adathasznosítási lehetőségek az egészségügyben
  Témavezető: Dr. Helyes Zs.

 15. EFOP-3.6.3-VEKOP -16-2017-00009: Felsőoktatási hallgatók tudományos műhelyeinek és programjainak támogatása

 16. EFOP-3.6.2-16-2017-00006 – LIVE LONGER: Modern orvostudományi diagnosztikus eljárások és terápiák fejlesztése transzlációs megközelítésben: a laboratóriumtól a betegágyig
  Témavezető: Dr. Hegyi P., Altémavezetők: Dr. Pintér E., Dr. Helyes Zs.

 17. EFOP-3.6.2-16-2017-00009 – Kapszaicin tapasz (HECRIN): Klinikai kutatások tematikus hálózatának kialakítása és nemzetköziesítése
  Témavezető: Dr. Pintér E.

 18. KTIA_NAP_ 20017-1.2.1-NKP -2017-00002 – NAP 2.0: Nemzeti Agykutatási Program 2.0
  Témavezetők: Dr. Dóczi T., Dr. Pintér E., Dr. Helyes Zs.

 19. OTKA, NKFI K 123836 – Epigenetikailag és terápiásan fontos peptid komplexek szerkezetének és termodinamikájának számítása, 2017
  Témavezető: Hetényi Csaba

 20. Kutatási Alap Pályázat, PTE ÁOK, 2017
  Témavezető: Hetényi Csaba

 21. 20765-3/2018/FEKUTSTRAT – FIKP: Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program 5. tématerület: Az agy működésének és betegségeinek vizsgálata multidiszciplináris megközelítéssel
  Témavezetők: Dr. Dóczi T., Altémavezetők: Dr. Pintér E., Dr. Helyes Zs.

 22. BlebbiMap project, PRACE DECI-14, Partnership for Advanced Computing in Europe, Distributed European Computing Initiative, Tier-1, 2017-18
  Témavezető: Hetényi Csaba

 23. A fiatal kutatók egyéni kutatási és innovációs tevékenységének támogatására, kutatói tehetségcentrumok fejlesztésére, PTE, 2018
  Témavezető: Hetényi Csaba

Egyéni ösztöndíjasok – Nemzeti Kiválóság Program:

 • Botz Bálint  (Apáczai Csere János ösztöndíj)
 • Kun József (Apáczai Csere János ösztödíj)
 • Borbély Éva (Apáczai Csere János ösztöndíj)
 • Ádám Horváth (Eötvös Loránd ösztöndíj)
 • Tékus Valéria (Jedlik Ányos ösztöndíj)
 • Adrienn Markovics (Erdős Pál Fiatal Kutatói ösztöndíj)
 • Pintér Erika (Szentágothai János Kutatói ösztöndíj)

 

2017-ben díjazottak:

Aczél Tímea, ÉFM Vándorgyűlés, Fiatal Kutatók Poszter versenye, MÉT fődíj

Aczél Tímea, Kiemelkedő Doktorandusz Ösztöndíj

Aczél Tímea, Doktorandusz Kiválósági Ösztöndíj

Borbély Éva, Visegrádi Országok Tudományos Akadémiáinak Ifjúsági díja

Csekő Kata, Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológus Társaság Ifjúsági Pályázat III. hely

Hartnerné Pohóczky Krisztina, Richter Gedeon Tálentum Alaptívány Kutatási Támogatás

Hartnerné Pohóczky Krisztina, Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Ifjúsági Díj

Horváth Ádám, MFT Ifjúsági Pályázat III. díj

Horváth Ádám, MÉT, MFT, MMVBT Vándorgyűlés Fiatal Kutatói Fórum, MFT Fődíja

Kántás Boglárka, Házi TDK I. helyezés

Kántás Boglárka, OTDK II. helyezés

Kun József, Magyar Élettani Társaság Fiatal Kutatói Díj

Kun József, Travel Award, The 13th International Symposium on VIP, PACAP and Related Peptides,  Hong Kong SAR

Pintér Erika, Fellowship of British Pharmacological Society

Pintér Erika, Moll Károly Emléklérem

Pintér Erika, Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológus Társaság Issekutz Béla Emlékérem és jutalom díj

2018-ban díjazottak:

Aczél Tímea, Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj

Aczél Tímea, III. Idegtudományi Centrum PhD és TDK konferencia III.díj

Borbély Éva, Posztdoktori Ösztöndíj

Borbély Éva, Junior Szentágothai díj

Borbély Éva, Magyar Élettani Társaság Ifjúsági díja

Hartnerné Pohóczky Krisztina, Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj

Hetényi Csaba, PTE Innovációs díj

Horváth Ádám, MFT Ifjúsági Pályázat I. díj

Horváth Ádám, MÉT Ifjúsági Szekció poszter különdíj

Kántás Boglárka, Dékáni pályamunka II. helyezés

Kántás Boglárka, Tudományos Diákköri Ösztöndíj

Kun József, 1 hónapos posztdoktori ösztöndíj, Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány

Kun József, 12 hónapos posztdoktori ösztöndíj, Osztrák Köztársaság Ösztöndíj Alapítványa

2019-ben díjazottak:

Aczél Tímea, Anoli Díj – Dicséret

Hartnerné Pohóczky Krisztina, Amerikai Magyar Akadémikus Társasága "Young Investigator Award"

Szőke Éva, EFIC-The best Abstract presentation díj (Basics in Pain)

Bolyai Ösztöndíj, MTA

Pozsgai Gábor, 2017

Szőke Éva, 2017

Kemény Ágnes, 2018

Borbély Éva, 2019

Hetényi Csaba, 2019

Kecskés Angéla, 2019

Új Nemzeti Kiválóság Program Ösztöndíj

Hartnerné Pohóczky Krisztina, Felsőoktatási Doktorjelölti Kutatói, 2017

Horváth Ádám, Felsőoktatási Doktorjelölti Kutatói, 2017

Horváth Ádám, Felsőoktatási Doktorjelölti Kutatói, 2018

Kemény Ágnes, Bolyai+, 2018

Csekő Kata, 2018

Szőke Éva, Bolyai+, 2018

Pozsgai Gábor, Bolyai+, 2018

Csekő Kata, 2019

Kántás Boglárka, 2019

Kemény Ágnes Bolyai+, 2019

Kiváló szerző publikációs díj

2017-ben díjazottak:

Borbély Éva, Bölcskei Kata, Hajna Zsófia Réka, Helyes Zsuzsanna, Pintér Erika, Sághy Éva, Szolcsányi János, Tékus Valéria

2018-ban díjazottak:

Bálint Mónika Enikő, Borbély Éva, Csekő Kata, Helyes Zsuzsanna, Hetényi Csaba, Pintér Erika

Oktatási díjak

Kiváló gyakorlatvezető:

dr. Pethő Gábor egyetemi tanár       2017, 2018, 2019

 

Oktatók ünnepe 2019:

A legtöbb szavazatot kapott intézetek és klinikák: – Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

A legtöbb szavazatot kapott előadók: Pethő Gábor, Pintér Erika

A legtöbb szavazatot kapott gyakorlatvezetők: Pethő Gábor, Pintér Erika

Oktatásszervezési elismerések az intézetvezetők javaslata alapján: Bölcskei Kata, Pethő Gábor