PhD és Habilitációs Iroda

Hírek

Mátyás Petra PhD védése

2019. május 23, csütörtök

PhD védés

Mátyás Petra „Halláskárosodásban részt vevő gének polimorfizmusai és mutációi roma és magyar populációkban” című PhD értekezésének 2019. június 19-én (szerda) 9 órakor a PTE Szentágothai János Kutatóközpont B001-es előadótermében (Pécs, Ifjúság útja 20.) tartandó nyilvános vitája.

A Bizottság összetétele:

elnök:

Dr. Mezősi Emese Ph.D egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok:

Dr. Berente Zoltán Ph.D egyetemi docens (PTE ÁOK)

Dr. Bugyi Beáta Ph.D egyetemi docens (PTE ÁOK)

opponensek:

Dr. Beke Artúr Ph.D egyetemi adjunktus (SE)

Dr. Nagy Nikoletta Ph.D egyetemi adjunktus (SzTE)

Letölthető dokumentum(ok)